Jeg har fått en fastpris i appen. Hva innebærer det?

Fastprisen som beregnes i appen tar utgangspunkt i beregning av avstand og forventet tidsbruk mellom hente- og leveringsadresse. Beregningen gjøres av Google. 

Fastprisen gjelder fra hente- og leveringsadresse og det er ikke mulig å kjøre via flere adresser på gitt fastpris.

Dersom det oppstår venting på henteadresse som ikke skyldes drosjen, kan dette legges på ved turslutt.