Personvern

Personvernerklæring for TrønderTaxi AS

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av persondata hos TrønderTaxi AS.

TrønderTaxi AS er behandlingsansvarlig.

Personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som behandles og til hvilke formål.

 

1. Levere drosjetjenester, samt å tilby kundeservice og support

1a. Nødvendig informasjon for at drosjesentralen skal kunne levere drosjetjenesten:

Navn, telefonnummer, hente- og leveringsadresse, kjørerute, betalingsinformasjon og eventuell annen informasjon du oppgir i forbindelse med en turbestilling.

 

1b. Tjenester som gir en bedre brukeropplevelse :

Flere av våre bestillingsløsninger har posisjoneringstjenester for raskt å gi deg adressen på det stedet du er. Tilgang til enhetens posisjon gir du og trekker du tilbake i de respektive løsningene og enhetene dine.

Vi bruker cookies og innhenter informasjon fra enhetene du bruker til å bestille med, slik at vi kan detektere og rette tekniske feil, gjøre generelle forbedringer av våre bestillingsløsninger samt gi deg tilleggsfunksjoner som sende pushmeldinger, «spor taxi» m.m.

Ved telefonbestilling gjøres det automatisk oppslag i tidligere bestillinger siste 12 måneder fra samme telefonnummer. På den måten kan vi gi deg raskere service og redusert mulighet for feilregistrering av turbestilling. Disse bestillingsopplysningene gis ikke ut til innringer.

Alle bankbetalingstjenester som tilbys i bilene eller i bestillingsløsningene er trygt ivaretatt av PCI-sertifiserte tredjepartsløsninger. TrønderTaxi AS behandler ikke selv personopplysninger fra disse løsningene.

Dersom du registrerer dine betalingskort for å motta elektronisk kvittering, vil e-postadressen du registrerer ikke bli benyttet til andre formål, uten at du har eksplisitt godkjent dette der du registrerer kortene. Eventuelt samtykke kan trekkes tilbake på samme sted.

Til sammen danner disse opplysningene din personprofil i våre systemer.

 

2. Utarbeidelse av statistikk og analyser

Det brukes kun anonymiserte opplysninger til å utarbeide statistikk og analyser for at TrønderTaxi AS skal kunne forbedre sine tjenester.

 

3. Hindre misbruk

Det lagres informasjon om telefonnummer og enhetsinformasjon for å hindre misbruk av tjenestene. TrønderTaxi AS har en berettiget interesse i å ha sperrelister som forhindrer enkelte personer, som av ulike grunner ikke skal få bestille drosje, fra å benytte tjenestene. For eksempel dersom en person gjentatte ganger bestiller drosje uten å benytte seg av den.

 

4. Oppfylle rettslige forpliktelser

Det samles inn og lagres opplysninger om blant annet kjørerute, betalingsinformasjon og kvittering for at TrønderTaxi AS og løyvehaverne skal kunne oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

 

5.Lagring og sletting av opplysninger

Behandlingsansvarlig holder detaljert og omfattende oversikt over alle typer personopplysninger i et eget register (Personopplysningsregister) som gjennomgås og oppdateres med jevne mellomrom. Alle opplysninger som samles inn i forbindelse med drosjetjenestene lagres i ihht. gjeldende lov/forskrift eller avtale. Lagringstid for personopplysningene faller inn i to kategorier; hhv. 3 år for opplysninger som trengs for å behandle reklamasjoner o.l. og 5 år for opplysninger som går inn under bokføringsloven. Sletting av personopplysningene skal være gjennomført innen 1 år etter at lagringstiden er utløpt.

 

Avtale, samtykke og trekke tilbake samtykke

Lagring og behandling av personopplysninger i APP’ene er rettslig grunngitt som «nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte». Det innhentes derfor ikke eksplisitt samtykke.

Ønsker du å få slettet din kundeprofil, så kan du gjøre det i APPen under «Min profil». Din kundeprofil slettes ikke dersom du avinstallerer APPen, , da avinstallasjon ofte benyttes for oppdatering av APPen.

 

Sikring av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles ihht. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen.

Vi er opptatt av å sikre personopplysninger mot utilsiktet innsyn, endring eller sletting fra uvedkommende og har en gjennomarbeidet sikkerhetsløsning for tilgang til systemene og tjenestene.

Tjenestene kjører og lagrer data i to logiske miljøer:

  • Serverpark i Norge.
  • Skytjenester hos en anerkjent leverandør med lagring i EU/ EØS-området.

TrønderTaxi AS har tegnet en databehandleravtale med ITF – Internett Trafikk Formidling AS for driften av tjenestene.

 

Utlevering av personopplysninger

Vi leverer kvitteringsinformasjon til StoreBox slik at våre drosjekunder til enhver tid kan hente sine digitale kvitteringer der. StoreBox er PCI sertifisert og behandler din kvitteringsinformasjon etter gjeldende lover og regler.

Utover dette leveres det ikke ut personopplysninger til tredje part. Unntak er henvendelser fra politiet med grunngitt formål, og kun etter samtykke fra behandlingsansvarlig på aktuell sentral.

Drosjekunder som ønsker innsyn i sine registrerte personopplysninger, må henvende seg til TrønderTaxi AS. I utgangspunktet er det ikke legitimasjonsplikt i drosje, og det er derfor kun mulig for TrønderTaxi AS å utlevere personopplysninger til en kunde dersom kunden ved fremmøte kan fremlegge:

  • Faktura fra teleoperatør som viser at kunden (kundenavn) eide telefonabonnementet det ble bestilt drosjetur fra i det aktuelle tidsrommet da turen ble bestilt.
  • Legitimasjon som viser at kunden faktisk er den personen fakturaen er stilet til.

Det samme dokumentasjonskravet som gjelder for innsyn i personopplysninger gjelder for evt. ønske om sletting eller retting. TrønderTaxi AS vil ta imot en kundes ønske om å få personopplysninger slettet eller rettet, og vil med assistanse fra ITF gjennomføre dette dersom det ikke finnes lover/forskrifter eller avtaler som forbyr dette.

Dersom du som drosjekunde mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

 

Relevante lover og forskrifter samt avtaler som gjelder for virksomheten
  1. Lov om bokføring (bokføringsloven) med forskrifter
  2. Lov om målenheter, måling og normaltid, forskrift om krav til taksametre
  3. Personopplysningsloven med forskrifter
  4. Avtaler med private drosjekunder, bedrifter og offentlige oppdragsgivere for spesialtransport

 

TrønderTaxi AS og ITF er underlagt norsk lov og rett.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende våre tjenester eller personvernerklæringen, ta kontakt med info@trondertaxi.no.

 

 

 

INFORMASJONSKAPSLER PÅ TRONDERTAXI.NO

De aller fleste nettsider i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på trondertaxi.no.

TRONDERTAXI.NO BENYTTER GOOGLE ANALYTICS

Trøndertaxi ønsker til enhver tid å tilby våre kunder en god nettside hvor det er lett å finne informasjon, derfor er det viktig for oss å kunne innhente informasjon om brukermønsteret til kundene våre. For å kunne utvikle og analysere brukermønster bruker Trøndertaxi informasjonskapsler ("cookies") for å analysere det generelle brukermønsteret på trondertaxi.no.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. For å analysere informasjonen vi henter inn, bruker vi Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk, sendes til Google og denne informasjonen kan vi se i Google Analytics for å danne oss et bilde over trafikken og bruksmønsteret til kundene våre. Din IP-adresse blir registrert når du besøker vår nettside, men vi fjerner de siste sifrene i IP-adressen før det sendes videre til Google. Dette gjør at vi kan anslå kundens geografiske plassering, men ikke identifisere den enkelte kunde.

Google vil bruke den innhentede informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden og lar Trøndertaxi lage rapporter om aktiviteten på trondertaxi.no. Google vil ikke sammenstille din IP-adresse med andre opplysninger som Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av Cookies på din datamaskin ved å justere de nødvendige innstillingene i nettleseren din.

Informasjonen vi samler inn bruker vi kun til å analysere trafikken på vår hjemmeside. Informasjonen vil kun benyttes internt og ikke videreføres til noen 3.part og/eller andre personer utenfor Trøndertaxi. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.