Hva betyr makspris?

Ved bestilling av drosje, via app eller telefon, med oppgitt hente- og leveringsadresse beregner vi en pris som blir satt som makspris.

Denne prisen er beregnet ut ifra vår taksttabellen og for distanse og tidsbruk brukes en tjeneste fra Google Maps. 

Maksprisen fungerer som en garantipris og vil si at du som kunde betaler enten taksameterpris eller makspris hvis denne nås. Laveste pris som gjelder. 

Eventuelle tillegg (bom, Miljøpakken osv) kommer som tillegg til maksprisen. Unødig venting på henteadresse som ikke skyldes drosjen medfører at makspris opphører.