Hvorfor finner jeg ikke adressen min i appen?

Vi prøver å holde adresseregisteret oppdatert til enhver tid. Vi forholder oss til Kartverkets adressedatabase og importerer denne jevnlig.

Ved adressesøk kan det være lurt å ikke skrive hele adressen. Da vil appen foreslå adresser for deg underveis, og du kan deretter velge fra listen.