TrønderTaxi // Kundeservice // App // Bestilling

Spørsmål og svar

Hvorfor finner jeg ikke adressen min i appen?

Vi prøver å holde adresseregisteret oppdatert til enhver tid. Vi forholder oss til Kartverkets adressedatabase og importerer denne jevnlig. 

Likevel kan det noen ganger oppstå at vi ikke får med alle adresser. 

Vi opplever ofte at noen savner sin adresse i appen, men det viser seg oftest at den ligger der. Grunnen er i 9 av 10 tilfeller bokstav i husnummeret, f.eks 2 B.

Husnummer og bokstav må skrives adskilt. F.eks Brøsetvegen 145B vil ikke gi treff, men det gjør Brøsetvegen 145 B. Et tips vil da være å skrive Brøsetvegen 145, og da vil appen foreslå alle tilgjengelig bokstaver på det nummeret. Velg deretter fra listen. 

Ved adressesøk kan det være lurt å ikke skrive hele adressen. Da vil appen foreslå adresser for deg, og du kan deretter velge.