TrønderTaxi // Om TrønderTaxi // Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Trøndertaxi er en av landsdelens store bedrifter med nærmere 1000 personer som helt eller delvis har sitt virke her. Som taxiselskap er vår funksjon i samfunnet å dekke befolkningens behov for persontransport.

Vi tar samfunnsansvar som sertfisert Miljøfyrtårn og som sponsor for tiltak og aktiviteter med et humanitært tilsnitt. 

MILJØFYRTÅRN

Trøndertaxi AS ble i februar 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Som Miljøfyrtårn har vi en handlingsplan med forbedringstiltak innenfor blant annet HMS, Energi, Avfall samt startet en sertifiseringsprosess med 5 av våre bileiere.

SPONSING

TrønderTaxi AS har tradisjon for hvert år å dele ut sponsormidler til prosjekter/aktiviteter, som rettes spesielt mot barn, ungdom & eldre.

For å søke støtte til ditt prosjekt må det sendes en søknad til sponsor@trondertaxi.no før 1.april (søknader mottatt etter denne fristen vil ikke bli vurdert i inneværende år – ny søknad må evt. sendes for påfølgende år).

En søknad må inneholde: 

  • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker
  • Hva støtten skal benyttes til og hva TrønderTaxi AS skal bidra med i aktiviteten/prosjektet
  • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har