Påbud om munnbind i drosje

publisert: 17.nov 2020

Formannskapet i Trondheim har innført påbud om bruk av munnbind på buss og trikk i rushtrafikken og i drosjer. Påbudet gjelder fra i dag, 17.november 2020.

Vi viser til artikkel fra Adressa.no og limer inn de ny reglene:

  1. Påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt.
    1. Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom kl.14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre.
    2. Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  2. Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje. Kravet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  3. Bystyret oppfordrer nabokommuner til å vedta tilsvarende forskrift, for å ivareta smittevern ved kollektivreiser på tvers av kommuner.

 

Ikke gyldig lenger